Регистрирали сте бизнеса си: какво следва?

след регистрация на бизнеси
след регистрация на бизнеси

Различните видове бизнес имат своите специфики и съответно процесите, които следват след регистрацията са различни. Има обаче няколко основни неща, които всяка нова фирма трябва да направи, за да си спести неудобства след започването на работа.

След регистрацията на бизнеса: Важни стъпки и направления

След като успешно регистрирате бизнеса си, настъпва решителен етап от старта на предприятието ви. Първата ключова стъпка е да откриете банкова сметка на фирмата си, която да подпомогне финансовата й дейност. След това трябва да се запознаете с данъчните задължения и регулации, свързани с бизнес дейността ви. Изборът на подходящ режим на облагане и разбирането на процеса на данъчно деклариране са от съществено значение. Добрата организация на бизнес процесите, счетоводството и финансовото планиране също играят роля за успешния старт и бъдещото развитие на вашия бизнес. Не забравяйте да изградите ясна бизнес стратегия и маркетингов план, които ще ви помогнат да привлечете клиенти и да се утвърдите на пазара.

На първо място трябва да бъде издаден печат на фирмата. Електронните подписи набират все по-голяма популярност и е добре да притежавате такъв, за по-бързо и лесно оформяне на необходимите Ви документи, включително и при самата регистрация.

Освен документите, трябва да се погрижим и за визуалния облик на фирмата и онлайн присъствието ѝ. Изработката на лого на фирмата, отпечатването на визитки, създаването на уебсайт и страница във Facebook вече са задължителни елементи за съвременния конкурентоспособен бизнес.

Създаването на електронно банкиране, също както и електронния подпис, ще Ви спестят време и излишни нерви при извършването на плащания. За целта трябва да откриете разплащателна сметка на фирмата и да закриете набирателната.

Изборът на счетоводител е от изключителна важност за безпроблемното развитие на Вашия бизнес. Можете да назначите счетоводител към Вашата фирма, да създадете цял счетоводен отдел, да използвате наличния софтуер и да прибягвате през определен период до услугите на счетоводител или да използвате услугите на външна счетоводна компания – изборът зависи от нуждите на бизнеса Ви, но наличието на счетоводител е задължително!

Осигуровките са много важно нещо, което не трябва да забравяте ежемесечно да изплащате на служителите си след подаване на декларация по образец. Управителят на фирмата може да се осигурява чрез договор за управление, а също така може да се регистрира като самоосигуряващо се лице. Точна дата за започване на дейността на фирмата се счита, когато има настъпила определена финансова операция – издадена фактура, получаване или изплащане, също при регистрирането на касов апарат (което трябва да се случи след одобряването на регистрацията на фирмата). Обикновено за периодите, в които няма извършвана дейност, не трябва да се плащат осигуровки и данъци, но трябва да се подаде данъчна декларация, в която да бъде посочено, че не е извършвана дейност.

В много случай стартирането на дейността не е обвързано с регистрирането на бизнеса. Има безброй допълнителни разрешителни и видове регистрация, които зависят от спецификата на фирмата. Добре е да се консултирате с юрист, за да знаете дали трябва за се регистрирате например като администратор на лични данни, дали трябва да регистрирате мястото, на което развивате дейността си като търговски обект (а също така и дали и как трябва да го категоризирате). В по специфични случаи е необходима регистрация по Закона за Данък Добавена Стойност, както и издаването на определени лицензи за продажба.