Какво знаем за незаконното уволнение?

незаконно уволнение
незаконно уволнение

В днешните условия на икономическа криза, която е плъзнала почти по целия свят, от особена важност е да имаме работа. Освен че осигурява прехраната и плаща сметките ни, работата ни кара да се чувстваме независими и да можем да си позволим да имаме нещата, за които мечтаем. Независимо дали е по-ниско или по-високо платена, тя ни кара да се чувстваме хора в истинския смисъл на думата и да бъдем полезни на себе си, както и на останалите. За съжаление, обаче, има и случаи, в които оставаме без работа и то не по наша вина. Когато бъдем уволнени от работодателя си без видима причина сякаш светът се срива под краката ни, изпадаме в безизходица и не знаем накъде да поемем. Дали обаче уволнението ни е законно или не? Какво знаем за незаконното уволнение и как можем да постъпим, ако станем жертва на такова? Хубаво е веднага потърсим адвокат в София.

Незаконното уволнение: Понятие и следствия

Незаконното уволнение се отнася до прекратяване на трудовото правоотношение без съблюдаване на законовите изисквания и процедури. Това включва случаи, когато работникът е уволнен поради дискриминация, нарушение на трудовите права, свързани с болест или бременност, или в нарушение на колективните договори. Незаконното уволнение може да има сериозни правни последствия за работодателя, включително налагане на глоби и задължение за компенсации към работника. Работниците, които са се сблъсквали с незаконно уволнение, имат право да търсят защита и компенсации пред съда или релевантни трудови инстанции, които ще разгледат случая и ще вземат подходящите мерки за защита на техните права.

За незаконно се смята всяко уволнение, което е предприето без предизвестие от страна на работодателя. По закон той има право да ни освободи от работа по свои собствени мотиви, но това трябва да стане с предизвестие, в което служителят да има възможността да си намери друга работа. Работодателят има право да ни уволни също така, ако сме направили нарушение на работното място, не спазваме правилата и работното време или сме нагрубили, или наранили някого. Той може да ни освободи от работа и в случай, че се споразумее с нас за обезщетение в даден размер, което той да ни осигури след напускане на работното място. Но във всеки друг случай уволнението се счита за незаконно.

Какво можем да направим, ако бъдем уволнени незаконно? По закон имаме пълно основание да потърсим правата си в случай, че смятаме уволнението си за безпричинно. Ако сме уверени, че нямаме никаква вина за това, че сме освободени от работа и това е направено без предупреждение, можем да поискаме обезщетение. Как да го направим обаче? Най-добрият начин е да потърсим съдействие от адвокат, който е компетентен по тази тема. Той ще разгледа случая ни и ще се произнесе относно това дали уволнението ни действително е незаконно и ако е, какво можем да предприемем и как. Съобразявайки се с нашите желания, адвокатът ще подготви необходимите документи и ще направи съответните действия за постигането на набелязания резултат. Той ще работи за получаване на най-високото възможно обезщетение или съответно връщане на работа, според това какво бихме искали ние.