За да започнем процеса на изграждане или подмяна на електрическата инсталация в нашия дом, е необходимо да направим първоначална оценка на състоянието на настоящата инсталация.

Първият и най-важен критерий е типът на самата сграда и нейните специфични характеристики. Например, старите панелни сгради често изискват различен подход към хидроизолацията в сравнение с новопостроените имоти.